Κάθε χρόνο την 28η Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το 2014 η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και υγεία κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην εργασία. Διαβάστε περισσότερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.