Κάθε χρόνο την 28η Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το 2014 η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και υγεία κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην εργασία. Διαβάστε περισσότερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την...